Thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền? Hạn mức rút tiền của thẻ Techcombank

Hạn mức rút tiền từ thẻ ATM Techcombank là số tiền tối đa có thể rút qua thẻ. Vì thế Tôi có thể rút bao nhiêu tiền từ thẻ Techcombank? 1 lần, 1 ngày? Dưới đây là những thông tin cập nhật mới nhất từ ​​thtrangdai.edu.vn.

1. Hạn mức rút tiền từ thẻ ATM Techcombank là bao nhiêu?

Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank sẽ trả lời câu hỏi thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền. Đây là số tiền rút tối đa trong ngày do ngân hàng quy định, khách hàng chỉ được rút trong hạn mức quy định.

Nếu số tiền rút của bạn vượt quá giới hạn, giao dịch sẽ không được thực hiện. Tương ứng với từng loại thẻ sẽ có quy định riêng về hạn mức rút tiền tối đa 1 lần và tối đa 1 ngày.

Hạn mức rút tiền của mỗi loại thẻ là khác nhau
Loại thẻ ATM TechcomBank Mức độ Hạn mức rút tiền từ thẻ thanh toán Techcombank Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected] Quyền ưu tiên
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected]
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic (Hạng Chuẩn)
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 70 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ Techcombank thanh toán quốc tế Visa Vàng (Hạng Vàng)
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 70 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / giao dịch: 10 triệu VND
Thẻ Techcombank thanh toán quốc tế Visa Priority Hạn mức rút tiền / ngày: 70 triệu đồng Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 100 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / giao dịch: 10 triệu VND
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Thẻ thanh toán quốc tế ưu tiên
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 100 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / giao dịch: 10 triệu VND
Xem thêm bài viết hay:  Ứng Duy Kiên – Đạo diễn trẻ tài năng đằng sau thành công của loạt MV đình đám làng nhạc Việt
Hạn mức rút tiền thẻ tín dụng Techcombank Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 7,5 triệu đồng
Thẻ Tín dụng Techcombank Visa Tín dụng Vàng
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 15 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 30 triệu đồng
Thẻ tín dụng ưu tiên hạng bạch kim Techcombank Visa
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng ưu tiên Vietnam Airlines Techcombank Visa
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 30 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 7,5 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Vàng
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 15 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng.
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng ưu tiên hạng bạch kim của Vietnam Airlines Techcombank Visa
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng.
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng.
 • Hạn mức rút tiền / ngày: 100 triệu đồng
Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp những lời chúc mừng năm mới cô giáo & thầy giáo ngắn gọn, đầy ý nghĩa
Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card
 • Hạn mức rút tiền / 1 chu kỳ tín dụng: Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền thanh toán bổ sung (nếu có)
 • Hạn mức rút tiền / ngày: Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền thanh toán bổ sung (nếu có)

2. Phí rút tiền thẻ ATM Techcombank

Khách hàng rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank sẽ phải chịu phí rút tiền theo quy định của ngân hàng. Phí rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank khác nhau tùy thuộc vào loại thẻ và việc rút tiền với / ATM của ngân hàng khác nhau.

Phí rút tiền Techcombank tùy loại thẻ khác nhau

Phí rút tiền Techcombank tùy loại thẻ khác nhau
Loại thẻ Phí rút tiền tại ATM Techcombank Phí rút tiền mặt tại ATM không phải của Techcombank Thẻ ghi nợ quốc tế Techcombank Visa Classic
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản: 1.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành ngoài gói tài khoản: 2.000 VND / giao dịch.
Tại Việt Nam: 9,900 VND / giao dịch

Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch. Tối thiểu 50.000 VND.

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9,900 VND / giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VNĐ
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9,900 VND / giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VNĐ
Xem thêm bài viết hay:  Lợi ích của vệ sinh răng miệng & Phương pháp chăm sóc răng miệng toàn diện
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9,900 VND / giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VNĐ
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Thẻ thanh toán quốc tế ưu tiên
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9,900 VND / giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VNĐ
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected] Quyền ưu tiên
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
3.000 VND / giao dịch Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected]
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản chưa thanh toán: 1.000 VND / giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản lương: Miễn phí
3.000 VND / giao dịch

Đây là câu trả lời về Tôi có thể rút bao nhiêu tiền từ thẻ Techcombank?. Hy vọng những thông tin này giúp bạn có thêm kiến ​​thức khi sử dụng thẻ và chủ động trong các giao dịch. Mở thẻ Techcombank ngay hôm nay và liên kết thtrangdai.edu.vn để nhận nhiều ưu đãi từ ngân hàng và đối tác!

Biểu ngữ CTA TCB Phần thưởng

Nhớ để nguồn: Thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền? Hạn mức rút tiền của thẻ Techcombank

Viết một bình luận