Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous

Tương lai hoàn thành tiếp diễn là gì? Cấu tạo và cách sử dụng?…. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho bạn. Đồng thời, những kiến ​​thức bổ ích mà chúng tôi cung cấp dưới đây sẽ rất hữu ích cho các kỳ thi như TOEIC, IELT. Cùng tham khảo nhé

Tương lai hoàn thành tiếp diễn là gì?

“”

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động, một sự việc sẽ xảy ra và sẽ còn tiếp tục đến một thời điểm xác định trong tương lai và vẫn đang tiếp diễn trong tương lai. tương lai.

Ví dụ/Ví dụ:

 • Đến ngày 20 tháng sau, tôi sẽ làm việc cho công ty này được 2 năm
 • Tháng tới, tôi sẽ học ở trường này được 3 năm (Tháng tới, tôi sẽ học ở trường này được 3 năm)

thi-tuong-lai-hoan-thanh-tiep-dienTương lai hoàn thành tiếp diễn

Ôn tập thì tương lai đơn

Các loại thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Khẳng định

Kết cấu

S + will + have + been + V – ing

Trong đó

 • S (Subject) là chủ ngữ
 • Will/have là trợ động từ
 • V – ing là động từ có thêm ing

Ví dụ / Ví dụ

 • Tính đến tháng 11 này, Rose đã tròn 5 năm ca hát (Tính đến tháng 11 năm nay, Rose đã hoạt động với tư cách ca sĩ được 5 năm)
 • Họ sẽ sống trong căn hộ này được 2 năm vào cuối năm nay

Thể phủ định

Kết cấu

S + will not/ wont + have + been + V – ing

Lưu ý: sẽ không = sẽ không

Ví dụ / Ví dụ

 • Đến 8 giờ tối, cô ấy sẽ không học trong 2 giờ (Cho đến 8 giờ tối tối nay, cô ấy sẽ không học trong 2 giờ)
 • Tôi sẽ không làm việc trong 5 tháng tính đến tháng 11

mẫu câu hỏi

Có, Không / Có hoặc Không câu hỏi

Kết cấu

Will + S (+ not) + have + been + V – ing +….

Hồi đáp

Có, S + sẽ / Không, S + sẽ không

Ví dụ / Ví dụ

 • Bạn sẽ làm việc được 20 năm khi bạn nghỉ hưu chứ? (Bạn sẽ làm việc ở tuổi 20 khi nghỉ hưu chứ?)
 • Anh ấy sẽ không sống ở Pháp được 2 năm vào tháng tới sao? (Anh ấy sẽ không sống ở Pháp trong 2 năm vào tháng tới, phải không?)

câu hỏi WH / câu hỏi WH

Kết cấu

WH + will + S + have + been + V – ing +…?

Ví dụ / Ví dụ

 • Anh ấy sẽ chơi bóng rổ được bao lâu vào tháng tới? (Anh ấy sẽ chơi bóng rổ bao lâu vào tháng tới?)
 • Bạn sẽ sống ở Việt Nam bao lâu vào năm tới? (Bạn sẽ sống ở Việt Nam bao lâu vào năm tới?)
Xem thêm bài viết hay:  Cách thêm s/es và cách phát âm chuẩn đuôi s/es

cong-thuc-thi-tuong-lai-hoan-thanh-tiep-dienCông thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Trường Tiểu học Trảng Dài

Cách dùng thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

– Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một hành động hoặc sự việc so với một hành động hoặc sự việc khác đang diễn ra trong tương lai.

Ví dụ / Ví dụ

 • Tôi sẽ chơi trò chơi điện tử trong 3 năm khi tôi 18 tuổi
 • Khi tôi về đến nhà, họ sẽ nói chuyện được 30 phút

– Dùng để diễn đạt một hành động, một sự việc sẽ xảy ra và tiếp diễn cho đến một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ / Ví dụ

 • Anh ấy sẽ học tiếng Anh được 10 năm vào cuối tháng tới
 • Tính đến hết tháng 11 năm nay tôi sẽ làm việc cho công ty được 4 năm (Tính đến hết tháng 11 năm nay tôi sẽ làm việc cho công ty được 4 năm)

cach-dung-thi-tuong-lai-hoan-thanh-tiep-dienCách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Xem lại thì quá khứ đơn

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

“”

– Bạn có thể dễ dàng nhận ra thì tương lai hoàn thành tiếp diễn qua các trạng từ “by” thường đi với chúng như:

By then: cho đến một lúc nào đó

Đến tháng 7 này: tính đến tháng 7 năm nay

Đến cuối tuần này/tháng/năm: tính đến cuối tuần này/tháng này/năm nay

By the time + mệnh đề ở thì hiện tại đơn. Ví dụ: Đến lúc anh ấy quay lại

Ví dụ / Ví dụ

Đến tháng 7 này, Rose sẽ ở Paris được 4 tháng (Tính đến tháng 7 này, Rose sẽ ở Paris 4 tháng)

Lưu ý khi sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

– Trong những mệnh đề bắt đầu bằng các từ chỉ thời gian như when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, v.v. thì không dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. phải dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ / Ví dụ

Tim sẽ không chơi bóng rổ giỏi cho đến khi anh ấy chơi lâu như Tom

– Chú ý những từ không được dùng ở dạng tiếp diễn tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn như

Trạng thái (từ trạng thái): be, cost, fit, mean, suit

Sở hữu (từ sở hữu): thuộc về, có

Các giác quan (từ chỉ các giác quan): cảm nhận, nghe, nhìn, ngửi, nếm, chạm

Xem thêm bài viết hay:  Trọn bộ cấu trúc request: định nghĩa, cách dùng, bài tập

Cảm xúc: ghét, thích, yêu, hoàn hảo, hối tiếc, muốn, ước

Brain work (từ chỉ hoạt động của não): tin, biết, nghĩ, hiểu

Ví dụ / Ví dụ

 • Linda sẽ có bằng tốt nghiệp đại học vào thời điểm này năm tới (Sai)
 • Linda sẽ có bằng đại học vào thời điểm này năm tới (Linda sẽ có bằng đại học của cô ấy vào thời điểm này năm sau)

– Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn có thể thay “will” bằng “be going to” để diễn đạt cùng một điều.

Ví dụ / Ví dụ

Bạn sẽ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ trước khi xe của anh ấy đến

Câu bị động của Tương lai hoàn thành tiếp diễn

câu chủ động câu bị động
Cấu trúc S + will + have + been + V – ing + O Ví dụ/ Ví dụ: Anh ấy sẽ học tiếng Anh trong 5 năm tới vào tuần tới Cấu trúc S + will + have + been + being + VpII (quá khứ phân từ) + (bởi O) Ví dụ/Ví dụ: English will have been going by him for 5 years next week

Xem lại Tương lai tiếp diễn

Cách phân biệt giữa tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai vẫn tiếp tục Tương lai hoàn thành tiếp diễn
Cấu trúc S + will + be + V – ing Cấu trúc S + will + have + been + V – ing
Cách dùng: Thì tương lai tiếp diễn diễn tả một hành động hoặc một sự việc sẽ xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai Ví dụ: Sáng mai cô ấy sẽ làm việc lúc 7 giờ sáng mai) Cách dùng: Dùng để diễn đạt một hành động hoặc một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn đến một thời điểm trong tương lai vào một thời điểm xác định và vẫn đang diễn ra trong tương lai Ví dụ: By this July, Rose will be stay in Paris for 4 months (As của tháng 7 này, Rose sẽ ở Paris trong 4 tháng)
Giờ này ngày mai, Giờ này năm sau, Hiện tại Chủ nhật tuần sau, Lúc 8 giờ tối ngày mai Tương lai, sớm, ngày mai, tối nay Dự kiến, đoán By the end of this week/month/year: Đến cuối tuần này/tháng/năm By the end of this week/tháng/năm By the time + mệnh đề ở thì hiện tại đơn. Ví dụ: Đến lúc anh ấy quay lại

.mobile-leadboard-2-multi-721{border:none!important;display:block!important;float:none!important;line-height:0;margin-bottom:15px!important;margin-left:auto!important ;margin-right:auto!important;margin-top:15px!important;max-width:100%!important;min-height:250px;min-width:250px;padding:0;text-align:center!important; chiều rộng:100%}

Bài tập cơ bản về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn có đáp án

Bài tập

Bài 1: Hoàn thành các câu sau bằng cách chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Xem thêm bài viết hay:  Continue là gì? Lưu ý khi sử dụng cấu trúc continue

1. Đến cuối năm tôi ______ (ở lại) đây trong 5 tháng.

2. Đến cuối năm nay, chúng tôi _______ (sống) cùng nhau được sáu năm.

3. Vào thời điểm năm sau, cô ấy _______ (học) trong chín năm.

4. Đến nửa đêm, chúng tôi _______ (chơi) trò chơi điện tử này trong 24 giờ.

5. Cô ấy _______ (nghe) điện thoại trong vài giờ qua.

6. Họ _______ (tìm kiếm) tôi suốt đêm dài.

7. Anh ấy _______ (chơi) bóng rổ cả ngày.

8. Bạn ________ (xem) TV mọi lúc.

9. Anh ấy _______ (không ngủ) cả buổi tối.

10. Họ sẽ _____ (đợi) tôi trong 2 giờ chứ?

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

1. Em gái bạn có bầu 7 tháng?

2. Ông tôi (viết) cuốn tiểu thuyết này trong 2 tháng tính đến cuối tháng này.

3. Cô ấy (làm việc) cho công ty này được 5 năm tính đến cuối năm nay.

4. Tôi (làm) bài tập về nhà trong 2 giờ khi bố tôi đi làm về.

5. Mẹ tôi (nấu) bữa tối trong 3 giờ trước khi khách của chúng tôi đến nhà tôi.

Trả lời

Bài 1

1. sẽ ở lại

2. sẽ được sống

3. sẽ học

4. sẽ được chơi

5. sẽ được nói chuyện

6. sẽ đã được tìm kiếm

7. sẽ được chơi

8. sẽ đã được xem

9. sẽ không được ngủ

10. Họ sẽ chờ đợi

Bài 2

1. Em gái của bạn có nhận được không?

2. Will đã được viết

3. Will đã được làm việc

4. Sẽ có được làm

5. Sẽ nấu ăn

Trên đây là tóm tắt của chúng tôi về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn cũng như những điều cơ bản của thì này. Hi vọng với những bí quyết học tiếng Anh mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tự học tiếng Anh của mình. Chúc may mắn

Bạn thấy bài viết Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous bên dưới để Trường TH Trảng Dài có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thtrangdai.edu.vn của Trường TH Trảng Dài

Nhớ để nguồn: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous

Viết một bình luận