Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/05/2023 tại Đồng Tháp

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 6/5/2023 từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Tháp ngày 6/5/2023

Thông tin cập nhật mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 6/5/2023 từ Cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cắt điện quận Thanh Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 07:30 – 12:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 07:30 – 12:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 07:30 – 12:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 07:30 – 12:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 07:30 – 12:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 07:30 – 12:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 07:30 – 12:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 10:00 – 15:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 10:00 – 15:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 10:00 – 15:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp

Ngày 6 tháng 5 năm 2023

từ 10:00 – 15:00

Một phần thôn Nam, xã Tân Thành (Khu vực từ cầu Đốc Vàng Thượng đến Đình Ông) Điện lực Thanh Bình Thí nghiệm sửa chữa kết hợp bảo trì lưới điện trung và hạ áp
Xem thêm  Xem Phim Sinh Thời - Living Tập 1,2,3,4,5 (Trọn Bộ 12 Tập)

Trên đây là thông tin chi tiết về lịch cắt điện tại một số khu vực của tỉnh Đồng Tháp ngày 6/5/2023. Chúng tôi ldg.com.vn sẽ cập nhật lịch thường xuyên để bạn đọc có thể theo dõi kịp thời.

Nhớ để nguồn: Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/05/2023 tại Đồng Tháp tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận