Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/02/2024 tại Quảng Nam

Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/02/2024 tại Quảng Nam

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực trên địa bàn Quảng Nam ngày 28/02/2024 từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực ở Quảng Nam ngày 28/02/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cắt điện huyện Tiên Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

07:30-12:00

Mất điện trạm biến áp Tiên Hiệp 3, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Điện lực Tiến Phước Điện lực Tiến Phước phối hợp với Xí nghiệp Điện lực Quảng Nam xử lý rò rỉ dầu tại trạm biến áp Tiên Hiệp 3 XT 471 T42.

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

13:00-16:00

Mất điện trạm biến áp Tiên Cảnh 2-1, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Điện lực Tiến Phước DL Tiến Phước phối hợp Xí nghiệp Điện lực Quảng Nam triển khai trạm biến áp CBM Tiên Cảnh 2-1 XT 471 T42

Lịch cúp điện huyện Đại Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

07:30-09:00

Mất điện khu vực TBA Diên Hồng 1 (T1/3) huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Điện lực Đại Lộc Điện lực Đại Lộc + MTE (CPSC): Vệ sinh bảo trì kết hợp MBA CBM tại trạm biến áp Diên Hồng 1 (T1/3)-XT478/DLO

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

09:30 sáng – 11:00 sáng

Mất điện khu vực TBA Diên Hồng 1 (T2/1) huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Điện lực Đại Lộc Điện lực Đại Lộc + MTE (CPSC): Vệ sinh bảo trì kết hợp MBA CBM tại trạm biến áp Diên Hồng 1 (T1/3)-XT478/DLO

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

13:00-14:30

Mất điện T1A Diên Hồng 3, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Điện lực Đại Lộc Điện lực Đại Lộc + MTE (CPSC): Vệ sinh bảo trì kết hợp MBA CBM tại trạm biến áp Diên Hồng 1 (T1/3)-XT478/DLO

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

15:00-16:30

Mất điện khu vực TBA Diên Hồng 1 (T2) huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Điện lực Đại Lộc Điện lực Đại Lộc + MTE (CPSC): Vệ sinh bảo trì kết hợp MBA CBM tại trạm biến áp Diên Hồng 1 (T1/3)-XT478/DLO
Xem thêm  Lịch cúp điện hôm nay ngày 27/12/2023 tại Bạc Liêu

Trên đây là lịch cắt điện Quảng Nam một số khu vực, một số nơi khác không có lịch cắt điện. LDG sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về lịch cắt điện chi tiết để độc giả nắm bắt kịp thời và sắp xếp lịch cắt phù hợp.

Nhớ để nguồn: Lịch cúp điện hôm nay ngày 28/02/2024 tại Quảng Nam tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận