[TẢI Sách] Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam PDF PREE & WORLD (FULL)

[TẢI Sách] Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam PDF PREE & WORLD (FULL)

“Sách giáo khoa lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” là tác phẩm của tác giả Lê Mậu Hán, xuất bản lần đầu năm 2004. Nội dung cuốn sách là tài liệu nghiên cứu quan trọng về lịch sử của Đảng, đồng thời trình bày, phân tích sự thành công của cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay.

👉TẢI XUỐNG Bảng tuần hoàn hóa học PDF PREE & WORLD File (Đầy đủ nhất)

Giới thiệu sơ lược Sách giáo khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

✅Thể loại: Sách giáo khoa, Lịch sử Đảng

✅Tác giả: PGS, NGND. Lê Mậu Hán – Phó Giáo sư, Tiến sĩ. Trình Mưu Giáo sư, Tiến sĩ. Mạch Quang Thắng

✅Số trang: 352

✅Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2004

Sách giáo khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng): Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, là đội ngũ chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, thời đại, đưa đất nước, xã hội và con người Việt Nam ngày càng giàu mạnh. đổi mới sâu sắc hơn. Lịch sử của Đảng là kho tàng lịch sử vàng son. Hồ Chí Minh nói: “Với tất cả tinh thần khiêm nhường của những người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói: Đảng ta thật vĩ đại!”.

Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy truyền thống vẻ vang của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng nghiên cứu lịch sử Đảng, đúc kết những bài học lịch sử trong từng thời kỳ cũng như trên phạm vi cả nước. quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Xem thêm  Thương hiệu Magic của nước nào? Có tốt không?

Xem lại Sách giáo khoa Lịch sử chi tiết của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung cuốn sách không chỉ trình bày những thành tựu, thắng lợi to lớn trong suốt lịch sử của Đảng mà còn đề cập, phân tích sâu sắc những sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nam cũng nói rõ về quá trình lãnh đạo cách mạng, nội dung, bài học xây dựng Đảng qua các giai đoạn lịch sử.

Cuốn sách trang bị những kiến ​​thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp cả kiến ​​thức lẫn các sự kiện lịch sử, đồng thời nâng cao trình độ nhận thức chính trị, trình độ phương pháp và năng lực. năng lực tư duy của người học.

Đồng thời, coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng và lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách là sự định hướng thống nhất về những nội dung cơ bản của môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của các cử nhân khoa học chính trị.

Được sự đồng ý của Ban Giáo dục Trung ương và Ban Văn hóa – Tư tưởng Trung ương tại công văn số 3327/TT-TTVH ngày 16/02/2022, sau khi được cấp trên thẩm định tại công văn số 1578-CV/KGTW ngày 14/6, 2004 và Công văn số 4678-CV/TTVH ngày 28 tháng 5 năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản Sách giáo khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng trong các trường đại học, cao đẳng.

Xem thêm  Sau Tết Trung thu: 4 tuổi được Phật Bà che chở làm 1 hưởng 10, tiền nhiều như nước

Tham gia biên soạn giáo trình có nhóm các nhà khoa học đến từ một số trường đại học và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên cơ sở tìm hiểu sâu sắc nội dung, quan điểm các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam của Hội. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin thuộc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ở một số chương có sự kế thừa trực tiếp một số phần của chương trình quốc gia. Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên khó tránh khỏi những nội dung cần tiếp tục được bổ sung, chỉnh sửa. Vì vậy, nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến ​​đóng góp mang tính xây dựng từ độc giả để bộ giáo trình này được hoàn thiện hơn sau mỗi lần xuất bản.

MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG

Bài mở đầu: Giới thiệu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Đối tượng nghiên cứu
 • Mục đích, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930)

 • Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20
 • Phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20
 • Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương II: Quá trình tranh giành quyền lực (1930-1945)

 • Phong trào cách mạng (1930-1935)
 • Phong trào Dân chủ (1936-1939)
 • Phong trào giải phóng dân tộc, nổi dậy giành chính quyền (1939-1945)
 • Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử

Chương III: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ (1945- 1954)

 • Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945-1946)
 • Lãnh tụ kháng chiến toàn quốc (1946-1950)
 • Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng đưa kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)
 • Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử
Xem thêm  Cách xả hết nước trong máy giặt ra ngoài đơn giản, hiệu quả

Chương IV: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

 • Chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng
 • Thực hiện kế hoạch nhà nước ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ và tay sai ở miền Nam (1954-1965)
 • Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Chương V: Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975- 2002)

 • Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
 • Thực hiện chính sách cải cách, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986-2022)

Chương VI: Những thắng lợi lịch sử và bài học rút ra từ sự lãnh đạo cách mạng của Đảng.

 • Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Bài học lịch sử

Link đọc Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Sách giáo khoa PDF trực tuyến

Mua Sách giáo khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bản quyền ở đâu? 👉 TẠI ĐÂY

Link tải Sách giáo khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam PDF (Bản quyền)

Nếu có điều kiện xin vui lòng mua bản gốc Sách giáo khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản.

Nhớ để nguồn: [TẢI Sách] Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam PDF PREE & WORLD (FULL) tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận