TPHCM dự kiến rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất từ 3 năm xuống 10 ngày

TPHCM dự kiến rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất từ 3 năm xuống 10 ngày

TP.HCM đang yêu cầu có cơ chế giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất hiện hành từ tối đa 3 năm. Chỉ còn khoảng 10-15 ngày làm việc.

TP.HCM yêu cầu có cơ chế rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất.

Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM cho biết đã có thông báo số 139, nhất trí chủ trương báo cáo UBND TP.HCM soạn thảo công văn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt UBND TP.HCM. Ủy ban xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp. với tình hình thực tế trên địa bàn trình HĐND TP.HCM phê duyệt.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích đất, lô đất (không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất trên 30 tỷ đồng). hoặc dưới 30 tỷ đồng), thay vì phải thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp định giá.

Nếu được Chính phủ cho phép thực hiện, đây sẽ là sự thay đổi mang tính đột phá trong phương pháp định giá đất khi được phép áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể, sẽ giảm thời gian làm thủ tục. Thủ tục hành chính xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo các phương pháp định giá đất hiện hành từ khoảng 3 năm (thậm chí lâu hơn) đến chỉ khoảng 10 năm. -15 ngày làm việc.

Xem thêm  Lắp đặt truyền hình nào tốt 2022? 8 dịch vụ truyền hình thu phí phổ biến

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể vừa nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của HĐND, UBND tỉnh; Ngoài ra còn có cơ sở định lượng giúp đơn giản hóa, rút ​​ngắn thời gian thủ tục hành chính, giúp môi trường đầu tư tăng tính minh bạch, công khai; vừa loại bỏ cơ chế xin và cho; Nhà đầu tư có thể dự đoán mức sử dụng đất, tiền thuê đất để tính toán tổng mức đầu tư, đánh giá tính khả thi/không khả thi của dự án đầu tư để quyết định có đầu tư hay không.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được phép thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể thì phải áp dụng phương pháp định giá. Giá đất phù hợp để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Hiện nay, Chính phủ quy định 5 phương pháp định giá đất gồm phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp khấu trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Trên thực tế, các cơ quan có thẩm quyền thường áp dụng phương pháp thặng dư định giá đất đối với các dự án bất động sản, nhà ở thương mại để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Xem thêm  Tìm hiểu và so sánh các loại gas thường được dùng trên máy lạnh

Theo HoREA, các phương pháp định giá đất để xác định giá đất cụ thể còn nhiều bất cập như thời gian thường kéo dài khoảng 3 năm, thậm chí lâu hơn; không phù hợp với giá đất thị trường hiện hành; gây thất thu ngân sách nhà nước; Thị trường bất động sản thiếu minh bạch…

Theo Vietstock.vn

Nhớ để nguồn: TPHCM dự kiến rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất từ 3 năm xuống 10 ngày tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận