Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/02/2024 tại Phú Yên

Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/02/2024 tại Phú Yên

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực tại Phú Yên ngày 5/2/2024 từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực ở Phú Yên ngày 5/2/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cúp điện quận Đồng Xuân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

07:30-16:00

Mất điện khu vực trạm biến áp 120 – Long an Thượng, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Điện lực Đồng Xuân Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang thi công cột TV02/474/DXU, kéo dây dẫn từ VT01 đến VT03/XT474/DXU. Kết nối XT 474/trạm 110 khu vực Đồng Xuân với XT 471/DXU tại cột 03/471/DXU và kết nối trạm XT 482/110kV Đồng Xuân với XT 472/DXU tại cột 03/472/DXU

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

07:30-16:00

Mất điện khu vực TBA 121 – Long an Hạ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Điện lực Đồng Xuân Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang thi công cột TV02/474/DXU, kéo dây dẫn từ VT01 đến VT03/XT474/DXU. Kết nối XT 474/trạm 110 khu vực Đồng Xuân với XT 471/DXU tại cột 03/471/DXU và kết nối trạm XT 482/110kV Đồng Xuân với XT 472/DXU tại cột 03/472/DXU

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

07:30-16:00

Mất điện khu vực trạm biến áp 240 – Bến đá Long Hạ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Điện lực Đồng Xuân Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang thi công cột TV02/474/DXU, kéo dây dẫn từ VT01 đến VT03/XT474/DXU. Kết nối XT 474/trạm 110 khu vực Đồng Xuân với XT 471/DXU tại cột 03/471/DXU và kết nối trạm XT 482/110kV Đồng Xuân với XT 472/DXU tại cột 03/472/DXU

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

07:30-16:00

Mất điện khu vực TBA 1003 – Tân Hòa 4 (T.114B) huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Điện lực Đồng Xuân Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang thi công cột TV02/474/DXU, kéo dây dẫn từ VT01 đến VT03/XT474/DXU. Kết nối XT 474/trạm 110 khu vực Đồng Xuân với XT 471/DXU tại cột 03/471/DXU và kết nối trạm XT 482/110kV Đồng Xuân với XT 472/DXU tại cột 03/472/DXU

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

07:30-16:00

Mất điện khu vực trạm biến áp 116 – Bơm cầu sắt huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Điện lực Đồng Xuân Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang thi công cột TV02/474/DXU, kéo dây dẫn từ VT01 đến VT03/XT474/DXU. Kết nối XT 474/trạm 110 khu vực Đồng Xuân với XT 471/DXU tại cột 03/471/DXU và kết nối trạm XT 482/110kV Đồng Xuân với XT 472/DXU tại cột 03/472/DXU

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

07:30-16:00

Mất điện khu vực trạm biến áp 125 – Nhà máy nước huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Điện lực Đồng Xuân Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang thi công cột TV02/474/DXU, kéo dây dẫn từ VT01 đến VT03/XT474/DXU. Kết nối XT 474/trạm 110 khu vực Đồng Xuân với XT 471/DXU tại cột 03/471/DXU và kết nối trạm XT 482/110kV Đồng Xuân với XT 472/DXU tại cột 03/472/DXU

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

07:30-16:00

Mất điện khu vực trạm biến áp 302 – Nhà máy đường Đồng Xuân, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Điện lực Đồng Xuân Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang thi công cột TV02/474/DXU, kéo dây dẫn từ VT01 đến VT03/XT474/DXU. Kết nối XT 474/trạm 110 khu vực Đồng Xuân với XT 471/DXU tại cột 03/471/DXU và kết nối trạm XT 482/110kV Đồng Xuân với XT 472/DXU tại cột 03/472/DXU

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

07:30-16:00

Mất điện khu vực trạm biến áp 1010 – Chiếu sáng kè La Hai huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Điện lực Đồng Xuân Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang thi công cột TV02/474/DXU, kéo dây dẫn từ VT01 đến VT03/XT474/DXU. Kết nối XT 474/trạm 110 khu vực Đồng Xuân với XT 471/DXU tại cột 03/471/DXU và kết nối trạm XT 482/110kV Đồng Xuân với XT 472/DXU tại cột 03/472/DXU
Xem thêm  Lịch cúp điện hôm nay tại Vĩnh Long ngày 10/11/2023

Lịch cắt điện huyện Phú Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

09:30 sáng – 11:00 sáng

Mất điện trạm T.428 Đông Phước, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên Điện lực Phú Hòa Lắp mới công tơ 3 pha khách hàng tại trạm T.428/474/THO

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

13:30-15:00

Mất điện khu vực trạm tái định cư T.697 Hòa Trí, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên Điện lực Phú Hòa Lắp mới công tơ 3 pha khách hàng tại trạm T.697/476/THO

Trên đây là THÔNG TIN lịch cúp điện Phú Yên một số khu vực, một số nơi không có lịch cúp điện. LDG sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mất điện để bạn đọc có thể nhanh chóng nắm bắt và sắp xếp kịp thời lịch trình sinh hoạt, sản xuất phù hợp.

Nhớ để nguồn: Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/02/2024 tại Phú Yên tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận