Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/02/2024 tại Khánh Hòa

Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/02/2024 tại Khánh Hòa

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cắt điện các khu vực trên địa bàn Khánh Hòa ngày 25/02/2024 từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực trên địa bàn Khánh Hòa ngày 25/02/2024 được cập nhật từ Cổng thông tin Điện lực Trung ương.

Lịch cúp điện thị trấn Ninh Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện khu vực trạm biến áp Ninh Lộc 1, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện khu vực trạm biến áp Phú Hữu – Ninh Ích, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện khu vực trạm biến áp Ninh Lộc 2, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện trạm biến áp 4216B Ninh Ích, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện trạm biến áp 4216B_Phú Hữu, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện khu vực trạm biến áp E016_4216C_Phú Hữu Ninh Ích, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện trạm biến áp 4835B thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện trạm biến áp trang trại nuôi tôm Ninh Ích, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện trạm biến áp trang trại tôm Ông Bảo, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện tại trạm biến áp của Tổng công ty Khánh Việt (Trang trại cá sấu) tại thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện khu vực chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ sản xuất và chế biến thực phẩm Thành Công, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện khu vực trạm biến áp Nhà máy may Khatoco Ninh Ích, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện khu vực Nhà máy may Khatoco Ninh Ích, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188

Ngày 25 tháng 2 năm 2024

06:30-15:00

Mất điện khu vực trạm biến áp cơ sở nuôi trồng thủy sản Đức Việt, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa Gia cố 19VT, căng 17 bộ dây buộc và thay 17 bộ dầm đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulông từ khu vực VT 471NIHO_123 đến VT 471NIHO_188
Xem thêm  'Siêu mẫu' Ngọc Thúy yêu cầu chia đôi tài sản với chồng cũ

Trên đây là thông tin về lịch cắt điện tại Khánh Hòa một số khu vực, một số nơi khác không có lịch cắt điện. LDG sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về lịch cắt điện chi tiết để độc giả nắm bắt kịp thời và sắp xếp lịch cắt phù hợp.

Nhớ để nguồn: Lịch cúp điện hôm nay ngày 25/02/2024 tại Khánh Hòa tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận