[Miễn thuế] thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP.HCM

Nghị định số 11/2024/ND-CP ngày 02/02/2024 của Chính phủ cũng quy định rõ việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định quy định doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp (doanh nghiệp) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp. Các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này.

Doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại khoản này phải đáp ứng quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện và nội dung của hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM (Minh họa: KT)

Thời gian miễn thuế là 5 năm kể từ khi doanh nghiệp có thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành. Sau khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 hết hiệu lực mà thời gian miễn thuế quy định tại khoản này chưa kết thúc, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cho đến hết thời gian miễn thuế.

Xem thêm  Clip Thánh Travelvids và cô gái Việt hé lộ: 'Siêu phẩm' chân dài 38 phút

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế hoặc thuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo các điều kiện miễn trừ khác với quy định tại Nghị định này thì có thể lựa chọn hưởng miễn thuế theo các điều kiện miễn thuế khác hoặc miễn thuế theo quy định. quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.

Trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực, các tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp và được quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. kinh doanh để có thu nhập này.

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại khoản này phải đáp ứng các quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện và nội dung của hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn quy định tại khoản này là thu nhập thu được từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn và quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (kể cả trường hợp bán doanh nghiệp), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Xem thêm  Hôn nhân 6 năm của Thu Sao cô dâu "già" và bạn trai kém 36 tuổi: Lập sẵn di chúc, chồng không cho chụp ảnh thì dỗi

Trường hợp bán toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu theo hình thức chuyển nhượng vốn gắn liền với bất động sản thì kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản. sản phẩm.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp xác định và hạch toán thu nhập từ hoạt động được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Miễn thuế thu nhập cá nhân

Nghị định quy định trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp và được quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh được miễn trừ. Thuế thu nhập cá nhân đánh vào khoản thu nhập này.

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại khoản này phải đáp ứng các quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện và nội dung của hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn quy định tại khoản này là thu nhập thu được từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn và quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (kể cả trường hợp bán doanh nghiệp), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.

Xem thêm  Giá xăng tăng 300 đồng/lít, dầu tăng giảm tùy loại

Trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ dưới hình thức chuyển nhượng vốn gắn liền với bất động sản thì kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn và kê khai với cơ quan thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và pháp luật về quản lý thuế.

(VOV1)

Nhớ để nguồn: [Miễn thuế] thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn TP.HCM tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận