Người lao động nghỉ hưu năm 2023 nhận lương mỗi tháng được bao nhiêu?

Nhiều người lao động lo ngại mức lương họ sẽ nhận được khi nghỉ hưu vào năm 2023.

Lương hưu là một trong những vấn đề được người lao động vô cùng quan tâm. Vậy năm 2023 nếu nghỉ hưu bạn sẽ nhận được mức lương bao nhiêu?

Năm 2023, hầu hết các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội (cả bắt buộc và tự nguyện) sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ 2 điều kiện: đã đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên và nam đủ 60 tuổi 9 tháng. 56 tuổi đối với nữ.

Trong một số trường hợp, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc trong môi trường độc hại, vùng khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… sẽ được xét hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu.

Chế độ hưu trí hàng tháng cho người lao động năm 2023 được áp dụng theo Nghị định 115/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Đối với lao động nam có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cộng thêm 2%, mức hưởng tối đa là 75%.

– Lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm được hưởng 45%. Sau đó mỗi năm tính thêm 2%, mức tối đa là 75%.

Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì mức lương hưu hàng tháng được tính như người lao động nghỉ hưu đủ tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ được giảm. 2%.

Xem thêm  10 cách kéo dài thời gian sử dụng pin trên các thiết bị Android hiệu quả

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu của nhóm người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu (nếu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày nghỉ hưu). sự nghỉ hưu). ngày 1 tháng 1 năm 1995); 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000); 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006);

10 năm cuối trước khi nghỉ hưu (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015); 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019); 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu (nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024). Nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho cả thời gian.

(Tổng hợp)

Nhớ để nguồn: Người lao động nghỉ hưu năm 2023 nhận lương mỗi tháng được bao nhiêu? tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận