Năm 2022: ‘Hết đường’ đầu cơ bất động sản?

Bộ Tài chính được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất các loại thuế bổ sung liên quan đến thị trường bất động sản như thuế bất động sản nhà ở để bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ.

  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 2161/QD-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Chiến lược là phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. , chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; Hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất đai trong phát triển nhà ở.

  Trong văn bản, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chương trình phát triển nhà ở tại các địa phương.

  Cùng với đó, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Chiến lược cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

  Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng phải chủ trì đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xây dựng, phát triển đô thị, pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản cho phù hợp với quy định của pháp luật. Định hướng chiến lược phát triển nhà ở và tình hình thực tế; Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến phát triển nhà ở; Xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ cải thiện nhà ở cho từng nhóm đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn về nhà ở…

  Xem thêm  Có nên bật tắt điều hòa liên tục? Giải pháp sử dụng điều hòa tiết kiệm điện

  Đối với Bộ Tài chính, Chiến lược đặt ra nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu chính sách khuyến khích phát triển các nguồn vốn dài hạn đa dạng cho phát triển nhà ở như quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư ủy thác bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và các quỹ đầu tư dài hạn khác. -công cụ tài chính có kỳ hạn.

  Đáng chú ý, Bộ này cũng được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất bổ sung các loại thuế liên quan đến thị trường bất động sản như thuế nhà ở để bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ, khai thác có hiệu quả. bất động sản nhà ở và đảm bảo lợi ích của Nhà nước.

  Đồng thời, hướng dẫn thực hiện các ưu đãi liên quan đến chính sách tài chính, thuế, tín dụng, chế độ miễn tiền sử dụng đất, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định chế độ miễn, giảm thuế. giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác liên quan đến hoạt động phát triển nhà ở xã hội.

  Với Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai theo nhiệm vụ được giao. các dịch vụ, giải pháp đề xuất tại Quyết định này.

  Xem thêm  Hướng dẫn cách sửa lỗi full disk 100% trên laptop hiệu quả nhất

  Đồng thời, chủ trì, bổ sung các quy định để xác nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với bất động sản nhà ở mới và các sản phẩm bất động sản được hình thành hợp pháp có chức năng nhà ở.

  Chủ trì rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình giao đất cho các loại dự án phát triển nhà ở theo quy định.

  Chiến lược đặt ra nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hệ thống tín dụng đảm bảo chính sách tín dụng an toàn, ổn định đối với lĩnh vực bất động sản nhà ở đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  Cơ quan này cũng được giao hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến thế chấp bất động sản để khai thác khả năng huy động vốn phục vụ nhu cầu phát triển bất động sản nhà ở.

  Hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng về cho vay nhà ở xã hội, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở và các quy định pháp luật có liên quan. Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính trong quá trình các đơn vị này đề xuất, xây dựng cơ chế tạo nguồn tài chính dài hạn cho phát triển nhà ở.

  Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản đảm bảo tính thống nhất, tương thích, tránh chồng chéo với các luật khác. Các quy định pháp luật khác có liên quan để phát triển nhà ở theo nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Quyết định này; Thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản.

  Xem thêm  Sạc, cáp Mophie của nước nào? Có tốt không? Có nên mua không?

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu. , các dự án hỗ trợ phát triển nhà ở quy định tại Quyết định này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

  Theo Chiến lược, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người, trong đó: diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28 m2 sàn/người. và ở khu vực nông thôn đạt 26 m2 sàn/người.

  Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30 m2 sàn/người, trong đó: diện tích nhà ở bình quân đầu người ở khu vực thành thị đạt 32 m2 sàn/người và ở khu vực nông thôn. Thôn có 28 m2 sàn/người.

  Nhớ để nguồn: Năm 2022: ‘Hết đường’ đầu cơ bất động sản? tại thtrangdai.edu.vn

  Chuyên mục: Blog

  Viết một bình luận